Latina a řečtina

Karel Sýkora

Jan Šprincl – O latině

Jan Šprincl byl brněnský klasický filolog, překladatel a propagátor živé latiny. Překladu se věnoval jak teoreticky, tak také prakticky – sám překládal díla antických autorů do češtiny, ovšem také české básníky do latiny.

18.12.2018 v 11:00 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 70 |

Karel Sýkora

Podmínkové věty

Doučuji latinu a narazili jsme při překladu na podmínkovou větu. Podmínkové věty jsou vedlejší věty příslovečné vyjadřující okolnost, na jejímž uskutečnění závisí uskutečnění jiného děje nebo stavu.

30.10.2018 v 8:22 | Karma článku: 6.76 | Přečteno: 161 |

Karel Sýkora

Motto knihy Labyrint světa a ráj srdce

Labyrint světa a ráj srdce je kniha Jana Amose Komenského. Jak napovídá již celý název knihy a jak autor uvádí v první kapitole, tématem spisu je prozkoumání toho, co je nejzazším smyslem lidského života a jeho práce a snažení.

1.8.2018 v 5:15 | Karma článku: 4.72 | Přečteno: 108 |

Karel Sýkora

Pomoc při práci se starořeckým textem

Objevil jsem pěkné nástroje pro práci se starořeckým textem. Starořečtina neboli stará či klasická řečtina je mrtvý jazyk z řecké skupiny indoevropských jazyků a vývojový předchůdce moderní řečtiny.

14.4.2018 v 19:05 | Karma článku: 10.74 | Přečteno: 248 |

Karel Sýkora

Confessio

Napsal jsem báseň, je necelých deset let stará, škoda jen, že nerespektuje metrum v latině. Je to de facto prozaický text, ještě to mám přeložené do francouzštiny. Ta, které jsem to tehdy věnoval, oba jazyky ovládá...

19.3.2018 v 21:06 | Karma článku: 8.65 | Přečteno: 125 |

Karel Sýkora

Latinské právnické výrazy

Římské právo je právní systém, který se vyvinul ve starověké římské obci a postupně se rozšířil po celé Římské říši. Vývoj římského práva je velmi dlouhý, protože jeho základy sahají do zvykového práva.

6.3.2018 v 8:07 | Karma článku: 9.57 | Přečteno: 738 |

Karel Sýkora

Limes: Nebezpečí na římské hranici

Limes Romanus, fascinující starověký systém opevnění, jenž chránil římské impérium před nájezdy barbarů. Ochranný val, který byl po Velké čínské zdi, největší stavbou vytvořenou lidskou rukou.

23.6.2017 v 10:00 | Karma článku: 12.38 | Přečteno: 383 |

Karel Sýkora

Polytonic starořecké unicode fonty

This page contains a list of Unicode fonts and links to information about these fonts and how to download them. It is also meant to show you how various characters will appear if you have the Greek font properly installed.

16.4.2017 v 16:22 | Karma článku: 6.66 | Přečteno: 290 |

Karel Sýkora

Antiqui scriptores dominibus suis

If you want to visit the beauties of Campania (Pompeii, Herculaneum, Naples, Paestum, etc.) and Latium (Rome, Ostia, etc.), we offer you an exciting tour through history.

28.3.2017 v 7:04 | Karma článku: 7.61 | Přečteno: 95 |

Karel Sýkora

De fabulis latinis in usum puerorum puellarumque scriptis vel Ab Aesopo ad Asterigem

Přednáška ze dne 30.11. 2016 v Kapli Božího Těla Uměleckého centra UP, kterou proslovil v latinském jazyce emeritní profesor mnichovské univerzity Wilfried Stroh. Simultánně překládal PhDr. Jan Janoušek, Ph.D.

30.11.2016 v 23:10 | Karma článku: 10.26 | Přečteno: 160 |

Karel Sýkora

Latinský text pro tetování

Tetování je určitý druh kresby, při které jsou vpichovány pomocí tetovací jehly, tetovací pistole částečky inkoustu nebo jiného barviva pod kůži člověka. V odborné terminologii jde o tzv. mikro-pigmentovou implantaci.

7.9.2016 v 8:59 | Karma článku: 14.00 | Přečteno: 798 | Diskuse

Karel Sýkora

Medieval Unicode Font Initiative

The Medieval Unicode Font Initiative is a non-profit workgroup of scholars and font designers who would like to see a common solution to a problem felt by many medieval scholars.

28.8.2016 v 14:43 | Karma článku: 18.00 | Přečteno: 127 | Diskuse

Karel Sýkora

Korán v latině

Korán je svatá kniha islámu, která podle muslimů obsahuje doslovné zjevení proroku Muhammadovi. Muslimové věří, že súry (kapitoly) koránu mu diktoval sám anděl Gabriel.

8.7.2016 v 17:04 | Karma článku: 15.11 | Přečteno: 382 | Diskuse

Karel Sýkora

Martinovy digitalizované latinské a řecké slovníky

Slovník je nejčastěji abecedně řazený seznam slovní zásoby, vysvětlující slova z různých hledisek. Sestavováním slovníků se zabývá lingvistická disciplína zvaná lexikografie.

7.7.2016 v 6:23 | Karma článku: 13.26 | Přečteno: 169 | Diskuse

Karel Sýkora

Josef M. Pražák, Frant. Novotný, Josef Sedláček Latinsko-český slovník k potřebě gymnasií

Josef M. Pražák, Frant. Novotný, Josef Sedláček: Latinsko-český slovník k potřebě gymnasií a reálných gymnasií – online

5.7.2016 v 10:03 | Karma článku: 20.66 | Přečteno: 663 | Diskuse

Karel Sýkora

T-lexicon a latina pro historiky

T-Lexicon je výukový program pro učení a zkoušení cizojazyčné slovní zásoby. Skládá se ze čtyř vzájemně provázaných modulů které Vám pomohou s učením a opakováním slovíček.

3.7.2016 v 20:18 | Karma článku: 15.34 | Přečteno: 362 | Diskuse

Karel Sýkora

ORBIS LATINUS online - latinský slovník místních jmen

Bei der neuen Bearbeitung des im Jahre 1860 erschienenen, jetzt vollig vergriffenen "Orbis latinus" von Graesse habe ich als ersten Grundsatz den berücksichtigt.

29.6.2016 v 8:45 | Karma článku: 16.99 | Přečteno: 228 | Diskuse

Karel Sýkora

Syntaktická skříň pro latinský jazyk

Jako syntax každého jazyka, má i latinská syntax svůj systém. Proto je výhodné, a troufám si říct, že i nutné, přistupovat k ní systematicky. Představme si systém latinských vedlejších vět jako skříň s přihrádkami a šuplíčky.

26.5.2016 v 7:40 | Karma článku: 10.76 | Přečteno: 148 | Diskuse

Karel Sýkora

Kalós slovník klasické řečtiny ke stažení zdarma

Kalós is a free Classic Greek Dictionary, trilingual, with definitions in English, French and Spanish. It contains approximately 25,000 entries

12.3.2016 v 11:49 | Karma článku: 13.93 | Přečteno: 125 | Diskuse

Karel Sýkora

Misantropův lexikon latinských výroků, přísloví a rčení

Patrně jedny z mála pečlivě zpracovaných stránek o latinských citátech, na které jsem občas při vyhledávání na internetu narazil.

16.12.2015 v 12:08 | Karma článku: 8.35 | Přečteno: 174 | Diskuse

Najdete na iDNES.cz