Arabština

Karel Sýkora

Jak psát arabštinu?

Arabština je semitský jazyk. Existují značné rozdíly mezi spisovnou arabštinou a regionálními hovorovými jazyky (např. egyptskou, syrskou, iráckou, marockou hovorovou arabštinou).

7.5.2017 v 8:38 | Karma článku: 10.90 | Přečteno: 293 |

Karel Sýkora

Arabština - výslovnost konsonantů

Arabština je nejvíce užívaný semitský jazyk a někteří jazykovědci ji považují za matku všech semitských jazyků. Řadí se mezi nejrozšířenější jazyky ve světě vůbec a mluví jí více než 422 milionů obyvatel naší planety a nejvíce se používá právě v oblastech arabského světa a také ve vzdálenějších oblastech jako Čad, Senegal, Eritrea a další.Nejstarší dochované nápisy v arabském jazyce jsou ze 4. století, v 6. - 7. století se objevuje poezie v arabském jazyce a v 7. století je také sepsán Korán. Od 8. století se pak upevňují gramatická pravidla v arabštině. V arabském jazyce je sepsáno mnoho významných literárních děl, zejména poezie a také odborná díla z oblasti historie, geografie, lékařství, filozofie a také díky ní jsou zachována některá díla antických autorů. V 19. století dochází k výraznější modernizaci slovní zásoby, zjednodušení arabského jazyka a vzniká moderní spisovná arabština.

10.6.2011 v 17:05 | Karma článku: 12.46 | Přečteno: 1332 | Diskuse

Karel Sýkora

Arabské perfektum

Českému minulému času přibližně odpovídá arabské perfektum, které tvoří pouze jeden způsob (indikativ - oznamovací způsob). Naproti perfektu je imperfektum (přibližně český přítomný a budoucí čas). To je rozdíl kupříkladu oproti latině, kde jsou perfektum a imperkektum oba minulé časy, liší se pouze ve vidovosti. Perfektum - minulý čas dokonavý, imperfektum - minulý čas nedokonavý. Gramatické dělení časů v arabštině - perfetum - minulý čas, imperfektum - přítomný a budoucí čas, je naprosto stejné i pro hebrejštinu. Odpustil jsem si duál, protože si myslím, že nenajde uplatnění...

31.5.2011 v 6:55 | Karma článku: 9.59 | Přečteno: 752 | Diskuse

Karel Sýkora

Arabština-konverzace

Arabština (arabsky: اللغة العربية ‎‎) je semitský jazyk. Existují značné rozdíly mezi spisovnou arabštinou a regionálními hovorovými jazyky (např. egyptskou, syrskou, iráckou, marockou hovorovou arabštinou). Spisovná arabština se jen málo liší od jazyka Koránu, ale aktivně ji ovládají pouze vzdělanci. V jednotlivých hovorových jazycích se objevují podobné odstředivé tendence, jaké odpoutaly románské jazyky od kdysi jednotné latiny. Na rozdíl od románských jazyků se však rozdíly jen v malé míře projevují v psané formě jazyka, a to přestože někteří spisovatelé píší v regionálních variantách. Důvodů je několik - arabské písmo nezachytí změny v krátkých samohláskách, pozměněné souhlásky si zase ponechávají původní zápis (např. znak ج, běžně přepisovaný a čtený jako [dž], se v Egyptě vyslovuje [g], ale píše se pořád stejně).

19.3.2011 v 11:11 | Karma článku: 12.97 | Přečteno: 1019 | Diskuse

Karel Sýkora

Množná čísla v arabštině

V arabštině máme dva typy množných čísel: a) množná čísla vnější (podle arabské gramatické terminologie se nazývají množná čísla zdravá) b) množná čísla vnitřní (arabskými gramatikami nazývaná množná čísla lomená)

23.10.2010 v 10:10 | Karma článku: 7.55 | Přečteno: 1162 | Diskuse

Karel Sýkora

Arabština ح

Arabština (arabsky: اللغة العربية ‎) je semitský jazyk. Existují značné rozdíly mezi spisovnou arabštinou a regionálními hovorovými jazyky (např. egyptskou, syrskou, iráckou, marockou hovorovou arabštinou). Spisovná arabština se jen málo liší od jazyka Koránu, ale aktivně ji ovládají pouze vzdělanci.

10.8.2010 v 22:00 | Karma článku: 13.28 | Přečteno: 1075 | Diskuse

Karel Sýkora

Arabština ج

Arabština (arabsky: اللغة العربية ‎) je semitský jazyk. Existují značné rozdíly mezi spisovnou arabštinou a regionálními hovorovými jazyky (např. egyptskou, syrskou, iráckou, marockou hovorovou arabštinou). Spisovná arabština se jen málo liší od jazyka Koránu, ale aktivně ji ovládají pouze vzdělanci.

5.7.2010 v 19:55 | Karma článku: 6.62 | Přečteno: 885 | Diskuse

Karel Sýkora

Arabština ت

Dlouhé samohlásky. V případě dlouhého á se to v arabštině dělá písmenem alif, které se píše za příslušnou souhláskou a vypadá to následovně:

1.7.2010 v 7:10 | Karma článku: 9.77 | Přečteno: 1134 | Diskuse

Karel Sýkora

Arabština ب

Neurčitý a určitý člen u podstatných a přídavných jmen. Člen určitý se klade před podstatná jména a píše se s nimi dohromady. Členem určitým označujeme osoby, zvířata a věci určené, již známé, o nichž byla řeč. Dále jím označujeme věci jedinečné (slunce, měsíc atd.). Pádové koncovky - nominativ má koncovku -u, genitiv koncovku -i akuzativ koncovku -a. Za tyto koncovky se v některých případech připojuje neurčitý člen. V případě koncovky -an u jmen rodu mužského a ženského rodu přirozeného se píše tzv. ochranný alif.

28.6.2010 v 8:20 | Karma článku: 11.43 | Přečteno: 1039 | Diskuse

Karel Sýkora

Arabština ا

Včera jsem začal opět doučovat arabštinu, protože předchozí studentka to vzdala. Vzhledem k tomu, že jsem tenhle jazyk nedělal nějakou dobu, a začínám opět, tak proberu lekce arabštiny od samého začátku. Arabština je opravdu pěkný jazyk. Není o nic horší než hebrejština nebo latina. Začneme písmeny, která mají v psané podobě samostatnou a koncovou podobu. Těchto písmen není mnoho, je jich pět.

22.6.2010 v 20:05 | Karma článku: 10.48 | Přečteno: 1193 | Diskuse

Karel Sýkora

Arabština XVI.

Jmenná věta je ta, kde přísudek je vyjádřen jménem nebo sponovým slovesem (být) + jménem, případně sponovým slovesem + předložkou + jménem. Na místě jmenného přísudku bývá rovněž příslovce (zde, tam). Sponové sloveso být v arabštině se v přítomném čase většinou nevyjadřuje (je to jako v latině, řečtině nebo hebrejštině).

3.2.2010 v 19:55 | Karma článku: 14.57 | Přečteno: 816 | Diskuse

Karel Sýkora

Arabština XV.

Vokalizujte a přeložte následující arabský text (úkol je přesně v této podobě z učebnice):

14.1.2010 v 18:15 | Karma článku: 8.13 | Přečteno: 750 | Diskuse

Karel Sýkora

Arabština XIV.

Shoda přídavného jména ve funkci přívlastku s podstatným jménem v rodě byla již probírána. Je-li podstatné jméno určeno, musí mít i přídavné jméno ve funkci shodného přívlastku určitý člen. O jménech s neurčitým členem to platí podobně. Například:

8.1.2010 v 6:30 | Karma článku: 11.38 | Přečteno: 932 | Diskuse

Karel Sýkora

Jazyk Koránu ve světle syro-aramejštiny

Rozhovor s Christophem Luxenbergem. Otázka: Pane profesore, proč si myslíte, že je nutné podniknout znovupřečtení Koránu? Odpověď: Protože v Koránu je mnoho obskurních míst, která od začátku nedokázali vysvětlit ani arabští komentátoři. O těchto pasážích se říká, že jim může rozumět jenom Bůh.

28.12.2009 v 18:20 | Karma článku: 18.07 | Přečteno: 2003 | Diskuse

Karel Sýkora

Arabština XIII.

Dnešní lekci započneme jedním biblickým textem. Je to biblický text, poslední text z biblické knihy Zjevení. Text, který mám na mysli, je poslední věta z Bible: "Milost Pána Ježíše se všemi." (Bible, kniha Zjevení 22:21)

9.11.2009 v 21:15 | Karma článku: 12.11 | Přečteno: 1166 | Diskuse

Karel Sýkora

Arabština XII.

Člen určitý má tvar al, klade se před podstatná a přídavná jména a píše se s nimi dohromady. Členem určitým označujeme osoby, zvířata a věci určené, již známé, o nichž byla řeč (srovnej s hebrejským určitým členem). Dále jím označujeme věci jedinečné (například slunce, měsíc atp.)

6.11.2009 v 18:50 | Karma článku: 12.99 | Přečteno: 1080 | Diskuse

Karel Sýkora

Christian Arabic Song (Wa 7abibi)--Zeyad She7ata

Christian Arabic Song (Wa 7abibi)-- Zeyad She7ata Yasua (يسوع) Christian Arabic version of the name of Jesus (as opposed to the Islamic Arabic term Isa عيسى)

18.10.2009 v 16:05 | Karma článku: 9.30 | Přečteno: 874 | Diskuse

Karel Sýkora

Arabština XI.

Něco si řekneme o rázu, hamze, která je psaná na začátku slova, uprostřed a na konci slova.

18.10.2009 v 14:55 | Karma článku: 10.15 | Přečteno: 1241 | Diskuse

Karel Sýkora

Arabština X.

Probereme si písmeno f a q, dále nějaká slovíčka a také si řekneme něco o sponovém slovesu být, stejně jako o otázce zjišťovací.

16.10.2009 v 11:06 | Karma článku: 9.25 | Přečteno: 2254 | Diskuse

Karel Sýkora

Arabština IX.

V této lekci si zopakujeme gramatiku, kterou jsme již probrali. Jde o to, abychom se nepletli.

15.10.2009 v 20:40 | Karma článku: 8.51 | Přečteno: 2371 | Diskuse

Najdete na iDNES.cz