Židé nebo křesťané II.

15. 11. 2009 13:00:00
Včera jsem se teda „pochlapil“, to musím teda konstatovat. Proto mám co vysvětlovat. Pokud tvrdím „téměř jsem byl nařčen, že si po večerech čtu Talmud“, tak to nemyslím nijak hanlivě, ale moje jazykové schopnosti nejsou na takové úrovni, abych si mohl přečíst תלמוד v originále. Ne že by mě to nezajímalo, ale nejspíš jsou podstatnější věci, které je nutné dělat.

„...,že ze Starého zákona jsem slyšel opravdu dobrá kázání, která bych mohl spočítat na prstech jedné ruky.“

Víte, ona je to pravda. Protože charakter mojí církve – apoštolské církve, kde jsem byl dříve a nyní křesťanských sborů, kde jsem nyní, je takový, že jsem slyšel minimální počet kázání na Starý zákon.

V apoštolské církvi kladli důraz na charismata – apoštolská církev je letniční církví. Takže moje tvrzení - „...,že ze Starého zákona jsem slyšel opravdu dobrá kázání, která bych mohl spočítat na prstech jedné ruky.“ je opodstatněné. Pokud jsem slyšel nějaká zajímavá kázání ze Starého zákona, potom to bylo u adventistů, kam jsem před mnoha lety několikrát zavítal.

Prosím vás, rozdíl mezi dobrým vyučováním ze Starého zákona a špatným vyučováním je čistě můj subjektivní názor. Ale pokud někdo přijde například s myšlenkou, že problémy našeho života překonáme díky víře, lásce, naději a ve své podstatě je přisoudí těm oblázkům, které si David uložil do mošny, tak to není podle mě dobré vyučování.

Tohle je alegorický výklad, který se pěstoval hlavně v Alexandrii[1], Defakto si potom můžu s biblickým textem nakládat jak chci já sám bez respektu k poselství, které nám zanechal svatopisec! Proto nemůžu souhlasit s tímhle způsobem výkladu biblického textu. Naštěstí není v dnešní době už tak častý. Spíš si myslím, že alegorický výklad Svatých písem Bible dokazuje naši neschopnost pracovat s biblickým textem

Práce s biblickým textem je opravdu náročná, příprava na kázání, na vyučování vyžaduje „celého člověka“. Pokud to chcete ovšem udělat poctivě.

„Pokud bych byl postavený volit mezi křesťanským výkladem nějakého textu ze Starého zákona a rabínským midrašem téhož biblického textu, potom šáhnu nejspíše po tom rabínském midraši, protože od křesťanského výkladu moc neočekávám.“

Pokud by byl výklad nějakého textu Starého zákona dobrý, potom ovšem dám nejspíš přednost tomu křesťanskému výkladu. Problém je, že těch dobrých vyučování jsem opravdu neslyšel mnoho. Dobré vyučování na Žalm 23 - klikni zde - je jedním z takových vyučování, které bych si určitě rád poslechl. Bratr, který zmíněné vyučování měl, je synem rabína, který pak konvertoval ke křesťanství. (nyní je u adventistů, navíc je universitním vyučujícím v USA)

„Někdo mi ale může namítnout, že Židé jsou protikřesťansky zaměření atd.“

Pochopitelně, že jsou protikřesťansky zaměření, protože jsou židé a ne křesťané. (opravdu hluboká myšlenka, že?) :-) Doklad je jeden z textů, na který jsem narazil při své četbě Bible.

Koukněte se, je psáno:

„A dále: Ty, Pane, jsi na počátku založil zemi, i nebesa jsou dílem tvých rukou. Ona pominou, ty však zůstáváš; nebesa zvetšejí jako oděv" (Bible, list Židům 1:10-11)

Biblický text je jedním z nejdůležitějších textů pro vyznání Ježíše jako Boha. Když jsem si ale otevřel knihu Žalmů, kdy tento novozákonní text má být její citací, našel jsem tam napsáno něco naprosto odlišného:

„Pravím: Bože můj, uprostřed mých dnů mě odtud neber! z pokolení do pokolení půjdou tvá léta. Dávno jsi založil zemi, i nebesa jsou dílo tvých rukou. Ta zaniknou, a ty budeš trvat, všechno zvetší jako roucho.“ (Bible, Źalm 102:25-27)

Zatímco v citaci listu Židům hovoří Bůh o Mesiáši, o Kristu, starozákonní text, který je předlohou pro Nový zákon je řečí žalmisty k Bohu! Nedokázal jsem si to nijak rozumově vysvětlit. (protože to bez hebrejštiny ani nejde) Nový zákon - řeč Boha o Ježíši, Starý zákon řeč žalmisty k Bohu. Problém se skrývá v hebrejštině. Rozdílná vokalizace naprosto mění mluvčího.

hebrejský text

Hebrejský text, který jsem zde vložil, je verš Žalmu 102:25, kde se říká alespoň v Ekumenickém překladu: „Pravím, Bože můj...“ a potom je jasné, kdo je mluvčím a ke komu hovoří. Povšimněte si horního řádku, nadto jsem ta dvě zásadní slova napsal modře. U dalších dvou řádků jsem vokalizoval jenom první dvě slova. Druhý řádek - ten prostřední, je jedna varianta čtení, spodní varianta je druhá varianta čtení. Rozdíl druhého a třetího řádku spočívá v osobě mluvčího, tedy toho, kdo hovoří.

hebrejský text Prostřední řádek mi říká [omar eli] – tedy mluvčím je žalmista a říká: „pravím Bože můj" Spodní řádek mi říká [emor elaj] – tedy mluvčím bude v dalším textu Bůh a bude hovořit ke mně: "mluv říkej říká ke mně" [2] Ten nejzásadnější rozdíl spočívá v tom, zda hovoří žalmista, nebo hovoří Bůh. Zatímco Septuaginta, řecká LXX se kloní k tomu spojení, jež je v tom spodním řádku. A Nový zákon cituje Septuagintu.

Nutno dodat, že konsonantní text – ten horní řádek, bez vokalizace, je nejstarším biblickým textem. Vokalizace je to, co jsem zakroužkoval modře. Vokalizace hebrejského textu je záležitostí až v době 10. století našeho letopočtu.[3] Nepochybuju a tenhle můj příklad toho může být vážnou námitkou nás křesťanů vůči našim židovským přátelům, že se při vokalizaci již projevila tendence v některých momentech, které to umožňují, vokalizovat text s nemožností křesťanského výkladu. (ale upřímně znám pouze tento případ, ať si zase nevymýšlím)

V čem je problém? Jedna možnost čtení je prokřesťanská - ta v tom spodní řádku (mluví ke mně), v tom prostředním řádku neumožňuje křesťanskou interpretaci. (mluvím Bože můj) Musím vám tady ještě cosi vysvětlit, pokud je nějaký spor ohledně Svatých textů Bible, konkrétně hebrejského textu, rozhoduje v zásadě konsonantní text bez vokalizace - což je ten horní řádek. Tím chci říct, že Židé na svou verzi mají plný nárok! Posvěcenou navíc tím, že ekumenický překlad překládá text z knihy Žalmů prožidovsky a nikoliv prokřesťansky! :-)

Na koho jsem ale naštvanej, jsou překladatelé. Naši inteligentní překladatelé ekumenického překladu se přiklonili sice k překladu hebrejského textu (toho v tom prostředním řádku), ale také toho, který defakto neumožňuje prokřesťanský výklad a fatálně se míjí s tou citací v Novém zákoně! Nový zákon se pak vlastně odkazuje na řecké čtení, které je překladem hebrejského čtení, které je ve spodního řádku.

Myslíte si, že jsem byl naštvaný na Židy? Nikoliv! Naopak jsem si uvědomil, že mám co dělat s naprosto inteligentním oponentem. Ještě jednou opakuju, rozhořčili mě překladatelé ekumenické Bible, protože ti se přiklonili v tom Žalmu k překladu, který neumožňuje prakticky křesťanský výklad. Ano, ten výklad, který je v prostředním řádku, je sice hlavním čtením v Hebraice (hebrejská Bible), a to prokřesťanské čtení je v Hebraice dole v poznámkách. Ale novozákonní text v listě Židům se kloní samozřejmě k tomu prokřesťanskému čtení. (tedy to hebrejské čtení ve spodním řádku)

Tenhle problém nás nutí k zamyšlení:

1. Nakolik mohou důvěřovat Hebraice, respektive vokalizaci konsonantnímu textu. Ale moje současná znalost hebrejštiny není taková, abych to mohl správně posoudit.

2. Někde jsem zaslechl názor, že hebrejská předloha pro Septuagintu – z které čerpají překladatelé Septuaginty, je ještě starší než hebrejské texty, které máme dneska k dispozici - tohle by asi musela vysvětlit nějaká studie. Tenhle příklad, který jsem se tady pokoušel vysvětlit, by dával tomuto názoru za pravdu.

3. Nechápu, jak se mohli překladatelé ČEPu takto naprosto minout smyslem překladu, je to ostudné!

4. Možná by stálo za to, projít všechny podobné texty, na které odkazuje Nový zákon + jejich starozákonní předlohu a posoudit, zda se tady neprojevil stejný problém, jako tomu je v tomto případě.Poznámky:

1. Alegorie (řecky αλληγορία - říci jinak), česky také jinotaj, je text nebo výtvarné dílo, jehož doslovné znění či zjevná podoba má vypovídat o něčem jiném, nezjevném. Je to text, jehož vlastní smysl je tudíž skrytý a k porozumění vyžaduje nějaký klíč.

2. Emor je dokonce imperativ.

3. Vokalizace hebrejského textu Bible byla fixována před 10. stoletím v takzvaném masoretském textu. Vokalizací se zde dosáhlo jednak toho, že se zamezilo různočtením a tím i odlišnému výkladu textu, jednak toho, že se uchovala výslovnost v té době již mrtvého jazyka. Přesto musíme pamatovat na to, že tato vokalizace je poměrně mladá a pozdní, a musíme počítat pří interpretaci textu i s jinými variantami vokalizace. (citace z wikipedie)

Autor: Karel Sýkora | neděle 15.11.2009 13:00 | karma článku: 10.23 | přečteno: 1564x

Další články blogera

Karel Sýkora

Tomáš Akvinský – O vnímání

Svatý Tomáš Akvinský OP byl katolický filosof a teolog scholastické tradice. Jeho práce znamenala vrchol scholastiky. V římskokatolické církvi patří mezi 36 učitelů církve a platí za jednu z největších teologických autorit.

24.8.2019 v 16:56 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 27 |

Karel Sýkora

Eric Serra – The Experience of Love

V roce 1995 byl Eric Serra vybrán, aby složil hudbu k bondovce Zlaté oko. Ta byla ale tak trochu avantgardní v porovnání s předchozími bondovskými soundtracky a získala u kritiků velmi smíšenou odezvu.

24.8.2019 v 7:38 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 20 |

Karel Sýkora

Otče náš ve svahilštině

Svahilština (Kiswahili) je bantuský jazyk používaný ve východní Africe. Pro většinu mluvčích nejde o jazyk mateřský, ale především o dorozumívací a společně s angličtinou jde o nejdůležitější linguu francu východní Afriky.

22.8.2019 v 4:33 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 44 |

Karel Sýkora

Okupace Československa 21. srpna 1968

Okupace mé krásné mírumilovné země armádou Sovětského svazu a armádami jeho komunistických satelitů. Praktický důsledek orientace Československa na východ po roce 1945.

21.8.2019 v 6:29 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 44 |

Další články z rubriky Kultura

Karel Sýkora

Tomáš Akvinský – O vnímání

Svatý Tomáš Akvinský OP byl katolický filosof a teolog scholastické tradice. Jeho práce znamenala vrchol scholastiky. V římskokatolické církvi patří mezi 36 učitelů církve a platí za jednu z největších teologických autorit.

24.8.2019 v 16:56 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 27 |

Ladislav Kolačkovský

Jdi, poutníče, a zvěstuj, že my tu mrtvi ležíme, jak zákony kázaly nám. Padlým sanitářům

V areálu Všeobecné nemocnice v Praze (Karlovo náměstí č.o.34) je polozapomenutý výjimečný pomník sanitářů Velké války, který byl po desítky let stranou zájmu lidí, odsunut do minulosti. V roce 2018 byla dokončena rekonstrukce.

24.8.2019 v 11:02 | Karma článku: 22.10 | Přečteno: 428 | Diskuse

Karel Sýkora

Eric Serra – The Experience of Love

V roce 1995 byl Eric Serra vybrán, aby složil hudbu k bondovce Zlaté oko. Ta byla ale tak trochu avantgardní v porovnání s předchozími bondovskými soundtracky a získala u kritiků velmi smíšenou odezvu.

24.8.2019 v 7:38 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 20 |

Karel Sýkora

Otče náš ve svahilštině

Svahilština (Kiswahili) je bantuský jazyk používaný ve východní Africe. Pro většinu mluvčích nejde o jazyk mateřský, ale především o dorozumívací a společně s angličtinou jde o nejdůležitější linguu francu východní Afriky.

22.8.2019 v 4:33 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 44 |

Petr Čejka

Hudební narozeninové okénko - díl třetí

Tuto trojdílnou sérii uzavřeme osobností, která v rámci dané trojice je tou "nejméně slavnou" - ke škodě širokého obecenstva, přičemž se vrátíme zpět k Deep Purple.

21.8.2019 v 17:35 | Karma článku: 7.23 | Přečteno: 124 | Diskuse
Počet článků 3559 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 446

Seul le silence est sur, tout le reste est courage. 
— Emmanuel Le Roy Ladurie

Jisté je jen mlčení, cokoli jiného je odvaha.

Najdete na iDNES.cz