Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Některé mimobiblické zmínky o Ježíši Kristu a křesťanech

15. 04. 2017 9:21:30
Ježíš Kristus je ústřední postavou křesťanství. Ježíš veřejně působil jako pocestný kazatel v oblasti dnešního Izraele a západního břehu Jordánu. Hlásal brzký příchod Božího království a vyzýval k obrácení či pokání.

Publius Cornelius Tacitus (kolem 55 n. l. – 115, pravděpodobně 120, nejpozději 124) byl římský historik, právník a senátor, považovaný za jednoho z největších antických dějepisců. Tacitus sepsal v posledních letech svého života práci, kterou nazval jednoduše Annales, tj. Letopisy. Letopisy zahrnují období prvních císařů až do roku 68 n.l. Když psal Tacitus historii vlády císaře Nera (54-68 n.l.), zmínil se o velikém požáru (magnum incendium Romae), který v roce 64 n.l. zachvátil Řím, přičemž zaznamenal kolující zvěsti o tom, že vznik požáru byl lidmi přičítán samotnému císaři:

Sed non ope humana, non largitionibus principis aut deum placamentis decedebat infamia, quin iussum incendium crederetur. Ergo abolendo rumori Nero subdidit reos et quaesitissimis poenis adfecit, quos per flagitia invisos vulgus Chrestianos appellabat. Auctor nominis eius Christus Tibero imperitante per procuratorem Pontium Pilatum supplicio adfectus erat; repressaque in praesens exitiablilis superstitio rursum erumpebat, non modo per Iudaeam, originem eius mali, sed per urbem etiam, quo cuncta undique atrocia aut pudenda confluunt celebranturque. igitur primum correpti qui fatebantur, deinde indicio eorum multitudo ingens haud proinde in crimine incendii quam odio humani generis convicti sunt. et pereuntibus addita ludibria, ut ferarum tergis contecti laniatu canum interirent aut crucibus adfixi [aut flammandi atque], ubi defecisset dies, in usu[m] nocturni luminis urerentur. hortos suos ei spectaculo Nero obtulerat, et circense ludicrum edebat, habitu aurigae permixtus plebi vel curriculo insistens. unde quamquam adversus sontes et novissima exempla meritos miseratio oriebatur, tamquam non utilitate publica, sed in saevitiam unius absumerentur.

Ale zlá zvěst neskončila ani úsilím člověka, ani štědrostí císaře, ale ani usmiřováním bohů, neboť se věřilo, že požár byl založený na rozkaz. Nero tedy nastrčil viníky, potlačil pomluvy a nejhoršími tresty potrestal ty, které díky hanebnosti nenávistná lůza nazývala křesťany. Za vlády Tiberia byl díky prokurátorovi Pilátu Pontskému popravený původce jejich jména – Kristus. Potlačená vzpoura v tom čase propukla opět a to nejen v provincii Judea, původu toho zla, ale také v Římě, kam všechny hanebnosti a ohavnosti ze všech stran přicházejí a jsou oslavovány. Nejprve byli pochytáni ti, kteří se přiznávali, díky jejich udání bylo později pochytáno ohromné množství dalších a ani ne tak kvůli žhářství jako pro nenávist k lidskému druhu. A umírající ještě zahrnuli posměchem, aby tito nebožáci pokryti kůžemi divokých zvířat museli hynout jsouce rozsápáni psy nebo ukřižováni na kříži nebo shořeli za soumraku dne jako by byli noční lucerny. Nero poskytl této podívané své zahrady. Rovněž pořádal hry v cirku, při kterých se sám jako vozataj vmísil mezi plebs nebo stál na voze. A i když šlo o nepřátele, viníky, kteří by si jinak měli zasloužit ty nejpřísnější tresty, u lidu se započal rodit soucit nad jejich osudem. Vždyť nikoliv ku veřejnému prospěchu, ale pro zábavu (ukrutnost) jedince byli zabíjeni.

P. CORNELI TACITI ANNALIVM LIBER QVINTVS DECIMVS

Poznámka: ...non modo per Iudaeam, originem eius mali, sed per urbem etiam... – per urbem etiam – já odvodil, že je to nepřímá zmínka o Římu; Řím je často u antických autorů zmiňován pouze jako urbs tj. město

Gaius Suetonius Tranquillus (asi 70-140 n.l.) byl vysoce postavený římský úředník, který pracoval počátkem druhého století pro císaře Trajána (98-117) jako správce archivů a knihoven v Římě. V díle které si všímá osudy císařů od Caesara až po Domitiana (tj. od 100 př.n.l. do 96 n.l.) nacházíme v části věnované císaři Nerovi (37-68 n.l.) následující:

(Post magnum incendium Romae) afflicti suppliciis Christiani, genus hominum superstitionis novae ac maleficae

(Po velkém požáru Říma) pokoření křesťané byli popravováni, druh lidí věřících v novou a škodlivou pověru.

SVETONI TRANQVILII VITA NERONIS

poznámka: supplicium – je nejenom trest, mučení, ale i trest smrti; docela dobře se dá text přeložit pokoření křesťané byli trestáni; těžko říct, jak do textu vložit celý rozsah významu latinského supplicium

V díle, které si všímá osudů císařů od Caesara až po Domitiana (tj. od 100 př.n.l. do 96 n.l.), nacházíme v části věnované císaři Claudiovi (41-54 n.l.) následující:

Iudaeos impulsore Chresto assidue tumultuantis Roma expulit.

Vyhnal z Říma Židy, kteří se bouřili z podnětu (jistého) Chresta.

SVETONI TRANQVILII VITA DIVI CLAVDI

poznámka: Je jméno Chrestos označením pro Krista? Téměř určitě ano. I mezi akademiky je málo zpochybňované, že jde o Ježíše Krista.

Testimonium Flavianum je text, jehož autorem je Iosephus Flavius. Tento text je jedním z nejdůležitějších potvrzení historické existence Ježíše Krista, jež pochází z nekřesťanského prostředí. Zmíněný text najdeme v osmnácté knize Flaviova historického spisu Židovské starožitnosti:

Γίνεται δὲ κατὰ τοῦτον τὸν χρόνον Ἰησοῦς σοφὸς ἀνήρ, εἴγε ἄνδρα αὐτὸν λέγειν χρή: ἦν γὰρ παραδόξων ἔργων ποιητής, διδάσκαλος ἀνθρώπων τῶν ἡδονῇ τἀληθῆ δεχομένων, καὶ πολλοὺς μὲν Ἰουδαίους, πολλοὺς δὲ καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ ἐπηγάγετο: ὁ Χριστὸς οὗτος ἦν. Kαὶ αὐτὸν ἐνδείξει τῶν πρώτων ἀνδρῶν παρ ̓ ἡμῖν σταυρῷ ἐπιτετιμηκότος Πιλάτου οὐκ ἐπαύσαντο οἱ τὸ πρῶτον ἀγαπήσαντες: ἐφάνη γὰρ αὐτοῖς τρίτην ἔχων ἡμέραν πάλιν ζῶν τῶν θείων προφητῶν ταῦτά τε καὶ ἄλλα μυρία περὶ αὐτοῦ θαυμάσια εἰρηκότων. εἰς ἔτι τε νῦν τῶν Χριστιανῶν ἀπὸ τοῦδε ὠνομασμένον οὐκ ἐπέλιπε τὸ φῦλον.

V té době žil Ježíš, moudrý člověk, pokud ho ovšem máme nazývat člověkem. Dělal totiž zázraky, učil lidi, pro které bylo potěšením přijímat pravdu, a získal si mnoho Židů i mnoho Řeků. Tento člověk byl Mesiáš. A když ho na základě udání našich předních můžů Pilát odsoudil k smrti ukřižováním, ti, kdo si ho dříve oblíbili, tak ho nepřestali milovat. Zjevil se jim totiž třetího dne znovu živý, jak o něm prorokovali boží proroci toto i přemnoho jiného podivuhodného. A ještě dodnes nezanikla rodina křesťanů, kteří se jmenují podle něho.

Jewish Antiquities, 18.3.3 §63,64

Autor: Karel Sýkora | sobota 15.4.2017 9:21 | karma článku: 23.85 | přečteno: 769x

Další články blogera

Karel Sýkora

Prý nám chybí řada pracovních sil... :-)

Zaměstnanec je jedním z účastníků pracovněprávního vztahu (druhým je zaměstnavatel). Úkolem zaměstnance je vykonávat určitou závislou činnost pro zaměstnavatele, za kterou mu přísluší mzda či plat.

19.10.2017 v 9:48 | Karma článku: 5.46 | Přečteno: 140 |

Karel Sýkora

Nejlepší jsou zavařené... :-)

Třešně jsou druh ovoce, které se řadí mezi peckoviny. Jde o plod některých dřevin z rodu slivoň (Prunus) Je to měkký kulovitý plod, který má uvnitř, zpravidla uprostřed, pecku.

19.10.2017 v 8:36 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 55 |

Karel Sýkora

Parra for Cuva ft. Anna Naklab – Wicked Games

"Wicked Game" is a song by American rock musician Chris Isaak, released from his third studio album Heart Shaped World (1989). Despite being released as a single in 1990.

18.10.2017 v 10:25 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 26 |

Karel Sýkora

Biblické umění – Arte Bíblica

Elektronická galerie biblického umění, křesťanské ilustrace, biblické obrazy ve veřejném vlastnictví nebo bezplatné licence ke sdílení zdarma.

18.10.2017 v 7:56 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 24 |

Další články z rubriky Kultura

Karel Sýkora

Prý nám chybí řada pracovních sil... :-)

Zaměstnanec je jedním z účastníků pracovněprávního vztahu (druhým je zaměstnavatel). Úkolem zaměstnance je vykonávat určitou závislou činnost pro zaměstnavatele, za kterou mu přísluší mzda či plat.

19.10.2017 v 9:48 | Karma článku: 5.46 | Přečteno: 140 |

Karel Sýkora

Nejlepší jsou zavařené... :-)

Třešně jsou druh ovoce, které se řadí mezi peckoviny. Jde o plod některých dřevin z rodu slivoň (Prunus) Je to měkký kulovitý plod, který má uvnitř, zpravidla uprostřed, pecku.

19.10.2017 v 8:36 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 55 |

Ivana Jungová

Bo vás naučí vnímat přítomný okamžik

Vy ještě neznáte chlapíka jménem Bo? Tak to je nejvyšší čas to napravit. Bo totiž dokáže člověku vlít obrovskou chuť do života. A také červená kráska Nella Dan, záhadné město Hobart, učitel Wilkins, nekonečný led a buřňáci sněžní.

18.10.2017 v 23:25 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 71 | Diskuse

Helena Herynková

Dům snů, co se změnil v peklo

Pronajali byste si dům s více než 200 striktních pravidel? Jane i Emma to udělaly a obě pak hořce litovaly. Jaká byla Ta přede mnou, prozradí thriller z pera J. P. Delaney.

18.10.2017 v 13:41 | Karma článku: 7.26 | Přečteno: 366 | Diskuse

Karel Sýkora

Parra for Cuva ft. Anna Naklab – Wicked Games

"Wicked Game" is a song by American rock musician Chris Isaak, released from his third studio album Heart Shaped World (1989). Despite being released as a single in 1990.

18.10.2017 v 10:25 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 26 |
Počet článků 2649 Celková karma 11.71 Průměrná čtenost 486

Come what come may, time and the hour run through the roughest day.
William Shakespeare, Macbeth

Staň se co staň, čas vyléčí nás časem ze všech ran.Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.