Různé užití hebrejského vav

14. 09. 2018 9:55:25
Hebrejské písmo je písmo, jímž se zaznamenává hebrejština, jidiš a ladino. Vav je šest písmeno hebrejské abecedy. Článek si vzal za cíl vysvětlit, že hebrejské vav je mnohem víc významově různorodé, než aby znamenalo prosté „a“. ​

Patrně jedno z nejvíce užívaných písmen je právě hebrejské vav. Šesté písmeno, vav, znamená hlásku „v“ (případně „o“, „u“) a má číselnou hodnotu 6. Vav znamená hák. Tento „hák“ spojuje a rovněž v hebrejštině se ho jako „háku“ užívá.

Nejčastější užití vav je ve spojení se slovesem (perfektum, imperfektum) nebo podstatným jménem. V těchto případech se překládá hebrejské vav jako spojka „a“: „a řekl“, „a odešel“, „a chlapec“. Občas se i spojka „a“ vynechává. Tento článek si vzal za cíl vysvětlit, že hebrejské vav má mnohem více různorodý význam, než aby znamenalo prosté „a“.

Ve své podstatě hebrejské vav znamená nějaký souvztažnost, korelaci. Užívá se buď ve významu pozitivním nebo negativním. Ve významu pozitivním znamená „přidání“, ve významu negativním znamená „protiklad“. Uvedu jednotlivé příklady, které se mohou vyskytnout v hebrejském textu Bible. Hebrejské vav, o které mi v článku jde, označím červeně. (podobně to udělám v překladu) Často mírně odlišně přeložím hebrejský text s ohledem na smysl příkladu.

Pozitivní smysl hebrejského vav jako přidání

1. Uzavřená jednotka

טוב וחסד (Žalm 23,6)

„dobrota a milosrdenství“ Hebrejské vav v tomhle případě tvoří spojení a spojuje dvě slova do uzavřené jednotky.

2. Přídavek informace

ויקח את־שׁני נעריו אתו ואת יצחק (Gn 22,3)

„Vzal s sebou dva své služebníky a (také) svého syna Izáka“ Hebrejské vav v tomto případě doplňuje informaci z předchozího textu.

3. Pokračování

...ולך־לך ... ...והעלהוּ ... (Gn 22,2)

„... jdi... ... a pak ho obětuj...“ V tomto případě hebrejské vav odkazuje k následnému slovesu „obětuj“. Nejdřív jedno a pak druhé. Pokračování ve výzvě k obětování, které následuje za příkazem jdi. V tomto případě se v hebrejském vav úročí časové hledisko.

4. Vysvětlení

עשׂית את־הדבר הזה ולא חשׂכת את־בנך (Gn 22,16) „učinil jsi tuto věc a že jsi mi neodepřel svého syna“ Neodepření syna je vysvětlení, které následuje po konstatování „učinil jsi tuto věc“. (jakou věc učinil)

את־האלהים ירא ואת־מצותיו שׁמור (Kazatel 12,13) „Boha se boj, totiž jeho přikázání zachovávej“ Obyčejně překlad má jednoduché „a“, tj. „Boha se boj a jeho přikázání zachovávej“, jenomže po „zrušení“ systému přikázání nám „zbude“ bázeň boží. Ale co to je? V tomhle příkladu, který jsem si vypůjčil od Jacquese Doukhana, je výsledkem bázně před Bohem naplňování jeho přikázání. Jedno od druhého nelze oddělit.

5. Zdůraznění

ידעתי כי־ירא אלהים אתה ולא חשׂכת את־בנך (Gn 22,12) „poznal jsem, že jsi bohabojný, dokonce jsi mi neodepřel svého syna“ Hebrejské vav zdůrazňuje (a vysvětluje) předchozí informaci.

6. Následek

ביום השׁלישׁי וישׂא אברהם את־עיניו (Gn 22,4) „třetího dne (pak) pozdvihl Abraham své oči“ V tomto vav se úročí časové hledisko a je následkem předchozí činnosti.

Negativní smysl hebrejského vav jako protiklad

1. Rozlišení (znak nového počátku)

ואברהם זקן (Gn 24,1) „ale Abraham byl stařec pokročilého věku“ Tento biblický text ukazuje k novému počátku a odlišuje tento text od předcházejícího.

2. Děj odehrávající se současně s jiným dějem

שׁבו־לכם פה ... ואני והנער נלכה עד־כה (Gn 22,5) „počkejte tady ...(zatímco) já s chlapcem půjdeme až tam“

3. Kontrast

הנה האשׁ ... ואיה השׂה לעלה (Gn 22,7) „hle oheň je zde ... (ale) kde je beránek k zápalné oběti?“ Jedna výpověď stojí v kontrastu s druhou výpovědí. Hebrejské vav staví tyto dva textu do protikladu.

Jak vidíte v jednotlivých příkladech, tak hebrejské vav není jenom jednoduše přeložitelná spojka „a“, avšak má mnoho různých významových odstínů, které musíme rozpoznat.

Čerpal jsem z práce: „Hebrew for theologians: A textbook for the study of biblical Hebrew in relation to Hebrew thinking.“ Jacquese B. Doukhana.

Autor: Karel Sýkora | pátek 14.9.2018 9:55 | karma článku: 13.72 | přečteno: 360x

Další články blogera

Karel Sýkora

Jan Heller – Co je život

Prof. ThDr. Jan Heller byl přední český biblista, teolog a religionista, překladatel z hebrejštiny a foiničtiny. Zabýval se především Starým zákonem, náboženskými systémy starověkého Předního východu, věnoval se hebrejštině.

22.2.2019 v 6:06 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 64 |

Karel Sýkora

Sting – Fields of gold

Gordon Matthew Thomas Sumner známý spíš pod svým uměleckým jménem Sting, je anglický hudebník a občasný herec z Newcastle upon Tyne.

21.2.2019 v 7:34 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 46 |

Karel Sýkora

Daniel Saadon – Doufám

Název songu je – „Doufám“. Naděje je optimistický stav mysli, který je založen na očekávání kladných výsledků s ohledem na události a okolnosti v životě člověka nebo na celém světě.

20.2.2019 v 19:56 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 73 |

Karel Sýkora

Vyšel nový evangelický kancionál „Hrad přepevný“

Kancionál je soubor duchovních písní určených pro křesťanskou bohoslužbu a soukromou modlitbu. Kancionály se v Evropě objevují ojediněle již od středověku, velký nárůst jejich počtu přinesla reformace v 16. století.

20.2.2019 v 6:44 | Karma článku: 7.40 | Přečteno: 143 |

Další články z rubriky Kultura

Karel Orlík

Premiér Netanjahu se dotkl citlivého místa Poláků

Velice pobouřeně reagoval polský premiér na slova o spolupráci některých polských občanů s nacisty při zabíjení židovských spoluobčanů. Následně zrušil návštěvu Jeruzaléma. Mluví se o diplomatické roztržce.

22.2.2019 v 7:03 | Karma článku: 16.07 | Přečteno: 278 | Diskuse

Karel Sýkora

Jan Heller – Co je život

Prof. ThDr. Jan Heller byl přední český biblista, teolog a religionista, překladatel z hebrejštiny a foiničtiny. Zabýval se především Starým zákonem, náboženskými systémy starověkého Předního východu, věnoval se hebrejštině.

22.2.2019 v 6:06 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 64 |

Karel Sýkora

Sting – Fields of gold

Gordon Matthew Thomas Sumner známý spíš pod svým uměleckým jménem Sting, je anglický hudebník a občasný herec z Newcastle upon Tyne.

21.2.2019 v 7:34 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 46 |

Karel Sýkora

Daniel Saadon – Doufám

Název songu je – „Doufám“. Naděje je optimistický stav mysli, který je založen na očekávání kladných výsledků s ohledem na události a okolnosti v životě člověka nebo na celém světě.

20.2.2019 v 19:56 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 73 |

David Hrbek

Vostřílenej Žižka

Mirek Žáček umřel, řekla maminka, když dotelefonovala. Seděli jsme zrovna v restauraci Lunapark v Mariánských lázních.

20.2.2019 v 15:12 | Karma článku: 14.72 | Přečteno: 650 | Diskuse

Najdete na iDNES.cz