Naučení z Bible: Zkušenosti otců předznamenávají zkušenosti jejich potomků

23. 07. 2019 6:56:01
Umberto Cassuto byl biblický učenec, který působil nejprve v Itálii a posléze v Izraeli. Známé jsou jeho komentáře ke knize Genesis a Exodus.

Midjánský kněz měl sedm dcer. Ty přišly, vážily vodu a plnily žlaby, aby napojily stádo svého otce. Tu přišli pastýři a odháněli je. Ale Mojžíš vstal, ochránil je a napojil jejich stádo. Když přišly ke svému otci Reúelovi, zeptal se: „Jak to, že jste dnes přišly tak brzo?“ Odpověděly: „Nějaký Egypťan nás vysvobodil z rukou pastýřů. Také nám ochotně navážil vodu a napojil stádo.“ Reúel se zeptal svých dcer: „Kde je? Proč jste tam toho muže nechaly? Zavolejte ho, ať pojí chléb!“ Mojžíš se rozhodl, že u toho muže zůstane, a on mu dal svou dceru Siporu za manželku. Ta porodila syna a Mojžíš mu dal jméno Geršom (to je Hostem-tam). Řekl: „Byl jsem hostem v cizí zemi.“ (Bible, kniha Exodus 2,16-22)

Třetí epizoda je podobná dalším dvěma textům v biblické knize Genesis:[1]

1. Příběh Abrahámova služebníka (Gn 24), správce v jeho domě (Gn 24,2), který odcestoval do Abrahámova rodiště, aby tam vzal manželku pro Izáka. Na konci svého putování se zastavil u studny (Gn 24,11), tady se setkává se Rebekou, která dá napít jemu a jeho velbloudům (Gn 24,18–20).

2. Příběh o Jákobovi (Gn 29), který také cestuje do té samé země vzít si odtud manželku. A u studny se Jákob setkává s Ráchel, dcerou Lábana. Ráchel přicházela se stádem ovcí svého otce a pomohl ji s napájením, později Jákob souhlasí, že zůstane u Lábana. Bude pást jeho stáda (srovnej Ex 3,1).

Autor Tory díky těmto společným souvislostem mezi těmito třemi příběhy dává najevo svým čtenářům, že zkušenosti otců předznamenávají podobně zkušenosti jejich potomků.[2] V této pasáži příběhu o Mojžíši (Ex 2,16–22) si všimněme z důvodu zdůraznění trojího výskytu výrazů, jakými jsou: stádo, voda a napojit.

V souvislosti s právě řečeným je dobré zmínit, že v epizodách č. 2 a 3, tedy úsek textu knihy Exodus 2,11–22, jsou jisté podobnosti s jednáním patriarchů (což jsou v tomto případě Izák, Jákob a Juda). Jednání a zkušenosti otců, patriarchů předznamenávají následně zkušenosti Mojžíše. Mojžíšův život v některých ohledech souhlasí s obdobnými událostmi v životech patriarchů, jak vyplývá i z následující tabulky, viz:

Izák (Gn)

Jákob (Gn)

Juda (Gn)

Mojžíš (Ex)

mimo svou vlast

24,10

29,1

38,1

2,15

otec

24,15

29,5

38,1

2,16

dcery

24,13

29,16

38,2

2,16

studna

24,11

29,2

38,14

2,15

dcery napájejí otcovy ovce

24,13

29,9

2,16

shromážděné ovce

29,2

2,17

test

24,12

29,8

38,11

2,17

záchrana dcer

29,10

2,17

napojení vodou stáda ovcí

24,18

29,11

2,17

dcera oznamuje zprávu

24,28

29,12

38,24

2,18

dotyčný je vyzván, aby zůstal

24,31

29,13–14

2,20–21

provdání dcery

24,67

29,23; 29,28

2,21

narození syna (případně synů)

25,21

29,31–30,23

38,27–30

2,22

...........................................................................

1. Cassuto, Umberto. A Commentary on the Book of Exodus. Jerusalem: Magnes Press, Hebrew University, 1967, s. 26–27.

2. Tamtéž, s. 27.

Autor: Karel Sýkora | úterý 23.7.2019 6:56 | karma článku: 11.25 | přečteno: 301x

Další články blogera

Karel Sýkora

Tomáš Akvinský – O vnímání

Svatý Tomáš Akvinský OP byl katolický filosof a teolog scholastické tradice. Jeho práce znamenala vrchol scholastiky. V římskokatolické církvi patří mezi 36 učitelů církve a platí za jednu z největších teologických autorit.

24.8.2019 v 16:56 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 38 |

Karel Sýkora

Eric Serra – The Experience of Love

V roce 1995 byl Eric Serra vybrán, aby složil hudbu k bondovce Zlaté oko. Ta byla ale tak trochu avantgardní v porovnání s předchozími bondovskými soundtracky a získala u kritiků velmi smíšenou odezvu.

24.8.2019 v 7:38 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 21 |

Karel Sýkora

Otče náš ve svahilštině

Svahilština (Kiswahili) je bantuský jazyk používaný ve východní Africe. Pro většinu mluvčích nejde o jazyk mateřský, ale především o dorozumívací a společně s angličtinou jde o nejdůležitější linguu francu východní Afriky.

22.8.2019 v 4:33 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 44 |

Karel Sýkora

Okupace Československa 21. srpna 1968

Okupace mé krásné mírumilovné země armádou Sovětského svazu a armádami jeho komunistických satelitů. Praktický důsledek orientace Československa na východ po roce 1945.

21.8.2019 v 6:29 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 44 |

Další články z rubriky Kultura

Karel Sýkora

Tomáš Akvinský – O vnímání

Svatý Tomáš Akvinský OP byl katolický filosof a teolog scholastické tradice. Jeho práce znamenala vrchol scholastiky. V římskokatolické církvi patří mezi 36 učitelů církve a platí za jednu z největších teologických autorit.

24.8.2019 v 16:56 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 38 |

Ladislav Kolačkovský

Jdi, poutníče, a zvěstuj, že my tu mrtvi ležíme, jak zákony kázaly nám. Padlým sanitářům

V areálu Všeobecné nemocnice v Praze (Karlovo náměstí č.o.34) je polozapomenutý výjimečný pomník sanitářů Velké války, který byl po desítky let stranou zájmu lidí, odsunut do minulosti. V roce 2018 byla dokončena rekonstrukce.

24.8.2019 v 11:02 | Karma článku: 22.60 | Přečteno: 439 | Diskuse

Karel Sýkora

Eric Serra – The Experience of Love

V roce 1995 byl Eric Serra vybrán, aby složil hudbu k bondovce Zlaté oko. Ta byla ale tak trochu avantgardní v porovnání s předchozími bondovskými soundtracky a získala u kritiků velmi smíšenou odezvu.

24.8.2019 v 7:38 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 21 |

Karel Sýkora

Otče náš ve svahilštině

Svahilština (Kiswahili) je bantuský jazyk používaný ve východní Africe. Pro většinu mluvčích nejde o jazyk mateřský, ale především o dorozumívací a společně s angličtinou jde o nejdůležitější linguu francu východní Afriky.

22.8.2019 v 4:33 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 44 |

Petr Čejka

Hudební narozeninové okénko - díl třetí

Tuto trojdílnou sérii uzavřeme osobností, která v rámci dané trojice je tou "nejméně slavnou" - ke škodě širokého obecenstva, přičemž se vrátíme zpět k Deep Purple.

21.8.2019 v 17:35 | Karma článku: 7.23 | Přečteno: 124 | Diskuse
Počet článků 3559 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 446

Seul le silence est sur, tout le reste est courage. 
— Emmanuel Le Roy Ladurie

Jisté je jen mlčení, cokoli jiného je odvaha.

Najdete na iDNES.cz