Deskriptivní nebo preskriptivní charakter biblických textů?

1. 09. 2019 6:55:37
Před 14 dny jsem mohl strávit společný pobyt s adventisty. Probírali jsme starozákonní knihy Ezdráš a Nehemjáš, kterými nás provedl Jiří Moskala, děkan Andrews Univerzity a profesor starozákonní teologie a exegeze.

Na tomto pobytu mimo jiné zazněla myšlenka o deskriptivním a preskriptivním* charakteru biblických textů. Co to je? Určitě to známe všichni, kteří se Biblí více zabýváme. Deskriptivní charakter biblických textů: jsou takové biblické texty, které jsou popisné, ale v žádném případě nejdou napodobovat, například Davidovo cizoložství s Bat-šebou. (2. kniha Samuelova 11,1–27)

Preskriptivní charakter biblických textů zase znamená, že je lze napodobovat, jsou inspirativními návodnými texty pro nás. Jde například o celý příběh, který je v Evangeliu podle Matouše 14,11–33. Na základě života Pána Ježíše Krista kazatel olomouckého sboru Církve bratrské Dalimil Staněk stanovil několik bodů, které můžeme uplatnit ve svých životech: 1. Naslouchejte hlasu svého nitra. 2. Všechny naše touhy nás vedou do Božího království. 3. Nechte si pomoci od druhých. atd. Celé kázání si ostatně můžete poslechnout zde:

Dalimil Staněk – Frustrace (kázání v CB Olomouc)

Možná si řeknete, „no dobře, ale jak poznám, který text v Bibli je deskriptivní a který je preskriptivní?“ Jednoduché pravidlo je, že celý život Ježíše Krista je návodný, inspirující. Ježíš je pro nás křesťany vzorem. Tady je dobré připomenout, že s životem Ježíše Krista se vnitřně připodobňujeme. Naše víra vyžaduje připodobňování** s tím, koho poznáváme skrze:

a) kult klanění – ten má smysl, jen pokud je ten, komu se klaníme, skutečný Bůh
b) následování – následovat můžeme jen toho, kdo je skutečný člověk

Kult klanění vůči Ježíši Kristu realizujeme v křesťanských církvích prostřednictvím chval, modliteb a díků, což nelze oddělit od následování Ježíše Krista, protože Ježíš byl a je Bůh i člověk. A právě bod b) následování je téma, o kterém se rozepisuji v tomto článku. Následovat Ježíše Krista jako člověka znamená inspirovat se jeho životem.

Dobře, ale jak poznám, čím se mám v textu konkrétně inspirovat? Co je důležité pro můj křesťanský život? Je jeden biblický text v knize Žalmů, který je odpovědí na tuto otázku. Je to žalmistova modlitba:

„Otevři mi oči, ať mám na zřeteli divy ze Zákona tvého. Jsem na zemi jenom hostem, neukrývej přede mnou svá přikázání.“ (119,18–19)

Jakým způsobem máme tento text pochopit? Odpověď leží v interpretaci, vysvětlení, o které jsem se už dříve někde dočetl: Bůh udělal Adamovi a Evě kožené suknice. (div z Božího Zákona – konkrétně text v knize Genesis 3,21 a tohle je první část žalmistovy prosby) A proto i my, máme odívat ty, kteří jsou bez oblečení, což znamená naši charitativní činnost. (neukrývej přede mnou svá přikázání – druhá část žalmistovy prosby)

A ačkoliv se text žalmistovy modlitby týká Božího Zákona, tj. Pěti knih Mojžíšových, mírně jsem jej parafrázoval a takto se i občas modlím***, viz: „Otevři mi oči, ať mám na zřeteli divy ze Slova tvého, z celé Bible. Jsem na zemi jenom hostem, neukrývej přede mnou svá přikázání.“ Prosím vás, nemusíte se modlit přesně takto, věřím, že Bůh vyslýchá modlitby, byť byste se modlili i jinými slovy.

Preskriptivní texty jsou nejenom biblické texty o celém životě Ježíše Krista, ale jsou to všechny biblické texty o životech starozákonních a novozákonních postav. Tam však čitatel musí být obezřetný, protože ne vše z jejich životů, o čem se v Bibli dočteme, lze napodobovat. Pán Bůh nám svým Svatým duchem odhalí, co je v biblickém textu důležité pro náš duchovní růst. K čemuž nám může napomoci modlitba, s kterou jsem se sdílel viz výše. Bůh je ten, který nám otvírá oči, abychom věděli, čím se máme inspirovat v našich životech.


Poznámky:

* Terminologie deskriptivní a preskriptivní není úplně neznámá, vyskytuje se v právní nebo lingvistické terminologii s podobným vysvětlením. (u právní terminologie určitě ano)
** S poznámkou přišel Ctirad Václav Pospíšil, což je český římskokatolický teolog, profesor systematické teologie na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy, Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, díky za ni.
*** Text umím zpaměti hebrejsky, občas se takto i modlím, a to i v parafrázované verzi. Namísto מתורתך (ze Zákona tvého) z textu v Žalmu 119 se modlím מדברך (ze Slova tvého), vždyť jako křesťané věříme, že Boží slovo není jen Tora (Pět knih Mojžíšových), ale také Nový zákon a ostatní texty Starého zákona.

Autor: Karel Sýkora | neděle 1.9.2019 6:55 | karma článku: 8.19 | přečteno: 206x

Další články blogera

Karel Sýkora

Geneticky upravení jedinci už existují aneb je to začátek vzniku elitářské společnosti?

Úpravy lidské DNA byly ještě nedávno námětem pro vědeckofantastické filmy. Teď už je to realita. Na světě existují prokazatelně tři lidé, u nichž došlo ke změně genetické informace ještě před narozením.

16.9.2019 v 8:08 | Karma článku: 5.87 | Přečteno: 103 |

Karel Sýkora

Střídání obsluhy majáku

Maják je budova, která slouží k navigaci lodí ve zrádných oblastech. Bývá to většinou věž, na jejímž vrcholu se nachází optická soustava, která vysílá paprsek světla na velké vzdálenosti a upozorňuje tak lodě na pevninu.

16.9.2019 v 6:31 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 32 |

Karel Sýkora

Karel starší ze Žerotína promluvil o své vlasti

Karel starší ze Žerotína byl moravský šlechtic, politik, spisovatel a představitel moravského zemského patriotismu z rodu Žerotínů.

15.9.2019 v 13:34 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 46 |

Karel Sýkora

Věra Špinarová – Jednoho dne se vrátíš

Věra Špinarová byla česká zpěvačka. Během své kariéry vydala celkem 13 desek, z nichž první z nich, Andromeda, vyšlo již v roce 1972 ve vydavatelství Panton. Ostatní LP už vycházela v produkci Supraphonu.

15.9.2019 v 7:55 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 51 |

Další články z rubriky Kultura

Milena Zelenková

Recyklovaný komparz

Na každém kroku chybí lidi. Televizi nevyjímaje. Co se dá dělat, nutno recyklovat. U herců běžná praxe. Nakouknete a nevíte: vidíte seriál A nebo B? C to být nemůže, tam přidali Suchánka.

18.9.2019 v 7:20 | Karma článku: 12.48 | Přečteno: 438 | Diskuse

Martin Braun

Nechte už toho Karla Gotta na pokoji

Od chvíle kdy oznámil veřejnosti, že trpí leukémií, není den kdy bych si na nějakém zpravodajském serveru nepřečetl "novinky" o tom jak nemoc probíhá a co se děje.

17.9.2019 v 16:08 | Karma článku: 41.07 | Přečteno: 4099 | Diskuse

Petr Fabera

StarDance X

Za necelý měsíc, přesně 12.10.2019, zazní známá znělka a uvede již desátou řadu oblíbené soutěžní taneční zábavné show StarDance.

16.9.2019 v 8:08 | Karma článku: 16.06 | Přečteno: 718 | Diskuse

Karel Sýkora

Geneticky upravení jedinci už existují aneb je to začátek vzniku elitářské společnosti?

Úpravy lidské DNA byly ještě nedávno námětem pro vědeckofantastické filmy. Teď už je to realita. Na světě existují prokazatelně tři lidé, u nichž došlo ke změně genetické informace ještě před narozením.

16.9.2019 v 8:08 | Karma článku: 5.87 | Přečteno: 103 |

Martin Faltýn

Za masáž v pořadu ČT "To se ví" by se nemuseli stydět ani komunisti!

Česká televize nasadila doslova trhák! Pořad, který má zatočit s "fejky". Z nějakého důvodu jej nasadila po 22. hodině. Záměr nebo fejk? Poznáte to?

16.9.2019 v 8:08 | Karma článku: 40.06 | Přečteno: 2747 | Diskuse
Počet článků 3591 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 443

Seul le silence est sur, tout le reste est courage. 
— Emmanuel Le Roy Ladurie

Jisté je jen mlčení, cokoli jiného je odvaha.

Najdete na iDNES.cz