Středa 23. června 2021, svátek má Zdeňka
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Středa 23. června 2021 Zdeňka

Křesťané a zánik Římské říše

12. 05. 2021 7:34:47
V roce 312 po Kr. zvítězili Konstantinovi vojáci v bitvě u Milvijského mostu nad císařem Maxentiem a v následujícím roce vydal Konstantin v Mediolanu (dnešní Milán) edikt, jímž uznal křesťanství za rovnoprávné náboženství. .

Publius Cornelius Tacitus (kolem 55 po Kr. – 115, pravděpodobně 120, nejpozději 124) byl římský historik, právník a senátor, považovaný za jednoho z největších antických dějepisců. Tacitus sepsal v posledních letech svého života práci, kterou nazval jednoduše Annales, tj. Letopisy. Letopisy zahrnují období prvních císařů až do roku 68 po Kr. Když psal Tacitus historii vlády císaře Nera (54-68 po Kr.), zmínil se o velikém požáru (magnum incendium Romae), který v roce 64 po Kr. zachvátil Řím, přičemž zaznamenal kolující zvěsti o tom, že vznik požáru byl lidmi přičítán samotnému císaři:

Sed non ope humana, non largitionibus principis aut deum placamentis decedebat infamia, quin iussum incendium crederetur. Ergo abolendo rumori Nero subdidit reos et quaesitissimis poenis adfecit, quos per flagitia invisos vulgus Chrestianos appellabat. Auctor nominis eius Christus Tibero imperitante per procuratorem Pontium Pilatum supplicio adfectus erat; repressaque in praesens exitiablilis superstitio rursum erumpebat, non modo per Iudaeam, originem eius mali, sed per urbem etiam, quo cuncta undique atrocia aut pudenda confluunt celebranturque. igitur primum correpti qui fatebantur, deinde indicio eorum multitudo ingens haud proinde in crimine incendii quam odio humani generis convicti sunt. et pereuntibus addita ludibria, ut ferarum tergis contecti laniatu canum interirent aut crucibus adfixi [aut flammandi atque], ubi defecisset dies, in usu[m] nocturni luminis urerentur. hortos suos ei spectaculo Nero obtulerat, et circense ludicrum edebat, habitu aurigae permixtus plebi vel curriculo insistens. unde quamquam adversus sontes et novissima exempla meritos miseratio oriebatur, tamquam non utilitate publica, sed in saevitiam unius absumerentur.

Ale zlá zvěst neskončila ani úsilím člověka, ani štědrostí císaře, ale ani usmiřováním bohů, neboť se věřilo, že požár byl založený na rozkaz. Nero tedy nastrčil viníky, potlačil pomluvy a nejhoršími tresty potrestal ty, které díky hanebnosti nenávistná lůza nazývala křesťany. Za vlády Tiberia byl díky prokurátorovi Pilátu Pontskému popravený původce jejich jména – Kristus. Potlačená vzpoura v tom čase propukla opět a to nejen v provincii Judea, původu toho zla, ale také v Římě, kam všechny hanebnosti a ohavnosti ze všech stran přicházejí a jsou oslavovány. Nejprve byli pochytáni ti, kteří se přiznávali, díky jejich udání bylo později pochytáno ohromné množství dalších a ani ne tak kvůli žhářství jako pro nenávist k lidskému druhu. A umírající ještě zahrnuli posměchem, aby tito nebožáci pokryti kůžemi divokých zvířat museli hynout jsouce rozsápáni psy nebo ukřižováni na kříži nebo shořeli za soumraku dne jako by byli noční lucerny. Nero poskytl této podívané své zahrady. Rovněž pořádal hry v cirku, při kterých se sám jako vozataj vmísil mezi plebs nebo stál na voze. A i když šlo o nepřátele, viníky, kteří by si jinak měli zasloužit ty nejpřísnější tresty, u lidu se započal rodit soucit nad jejich osudem. Vždyť nikoliv ku veřejnému prospěchu, ale pro zábavu (ukrutnost) jedince byli zabíjeni.

P. CORNELI TACITI ANNALIVM LIBER QVINTVS DECIMVS

Poznámka: ...non modo per Iudaeam, originem eius mali, sed per urbem etiam... – per urbem etiam – já odvodil, že je to nepřímá zmínka o Římu; Řím je často u antických autorů zmiňován pouze jako urbs tj. město

Gaius Suetonius Tranquillus (asi 70-140 po Kr.) byl vysoce postavený římský úředník, který pracoval počátkem druhého století pro císaře Trajána (98-117) jako správce archivů a knihoven v Římě. V díle které si všímá osudy císařů od Caesara až po Domitiana (tj. od 100 př. Kr. až do 96 po Kr.) nacházíme v části věnované císaři Nerovi (37-68 po Kr.) následující:

(Post magnum incendium Romae) afflicti suppliciis Christiani, genus hominum superstitionis novae ac maleficae

(Po velkém požáru Říma) pokoření křesťané byli popravováni, druh lidí věřících v novou a škodlivou pověru.

SVETONI TRANQVILII VITA NERONIS

poznámka: supplicium – je nejenom trest, mučení, ale i trest smrti; docela dobře se dá text přeložit pokoření křesťané byli trestáni; těžko říct, jak do textu vložit celý rozsah významu latinského supplicium

V díle, které si všímá osudů císařů od Caesara až po Domitiana (tj. od 100 př. Kr. do 96 po Kr.), nacházíme v části věnované císaři Claudiovi (41-54 po Kr.) následující:

Iudaeos impulsore Chresto assidue tumultuantis Roma expulit.

Vyhnal z Říma Židy, kteří se bouřili z podnětu (jistého) Chresta.

SVETONI TRANQVILII VITA DIVI CLAVDI

poznámka: Je jméno Chrestos označením pro Krista? Téměř určitě ano. I mezi akademiky je málo zpochybňované, že jde o Ježíše Krista.

Testimonium Flavianum je text, jehož autorem je Iosephus Flavius. Tento text je jedním z nejdůležitějších potvrzení historické existence Ježíše Krista, jež pochází z nekřesťanského prostředí. Zmíněný text najdeme v osmnácté knize Flaviova historického spisu Židovské starožitnosti:

Γίνεται δὲ κατὰ τοῦτον τὸν χρόνον Ἰησοῦς σοφὸς ἀνήρ, εἴγε ἄνδρα αὐτὸν λέγειν χρή: ἦν γὰρ παραδόξων ἔργων ποιητής, διδάσκαλος ἀνθρώπων τῶν ἡδονῇ τἀληθῆ δεχομένων, καὶ πολλοὺς μὲν Ἰουδαίους, πολλοὺς δὲ καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ ἐπηγάγετο: ὁ Χριστὸς οὗτος ἦν. Kαὶ αὐτὸν ἐνδείξει τῶν πρώτων ἀνδρῶν παρ ̓ ἡμῖν σταυρῷ ἐπιτετιμηκότος Πιλάτου οὐκ ἐπαύσαντο οἱ τὸ πρῶτον ἀγαπήσαντες: ἐφάνη γὰρ αὐτοῖς τρίτην ἔχων ἡμέραν πάλιν ζῶν τῶν θείων προφητῶν ταῦτά τε καὶ ἄλλα μυρία περὶ αὐτοῦ θαυμάσια εἰρηκότων. εἰς ἔτι τε νῦν τῶν Χριστιανῶν ἀπὸ τοῦδε ὠνομασμένον οὐκ ἐπέλιπε τὸ φῦλον.

V té době žil Ježíš, moudrý člověk, pokud ho ovšem máme nazývat člověkem. Dělal totiž zázraky, učil lidi, pro které bylo potěšením přijímat pravdu, a získal si mnoho Židů i mnoho Řeků. Tento člověk byl Mesiáš. A když ho na základě udání našich předních mužů Pilát odsoudil k smrti ukřižováním, ti, kdo si ho dříve oblíbili, tak ho nepřestali milovat. Zjevil se jim totiž třetího dne znovu živý, jak o něm prorokovali boží proroci toto i přemnoho jiného podivuhodného. A ještě dodnes nezanikla rodina křesťanů, kteří se jmenují podle něho.

Židovské starožitnosti

Autor: Karel Sýkora | středa 12.5.2021 7:34 | karma článku: 3.91 | přečteno: 77x

Další články blogera

Karel Sýkora

Hélene Ségara, Joe Dassin — Et si tu n'existais pas

Joe Dassin byl americko-francouzský zpěvák, kytarista a hudební skladatel. Zpíval ve francouzštině, němčině, angličtině, španělštině, italštině i řečtině.

23.6.2021 v 5:29 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 33 |

Karel Sýkora

Mapa starověkého římského světa: Orbis Terrarum

Pomponius Mela (1. století) byl římský geograf a spisovatel. O jeho životě existuje velmi málo zpráv. Byl nejstarším římským geografem. Narodil se v Tingentera (nyní Algeciras ve Španělsku) a zemřel roku 45 n. l.

22.6.2021 v 19:32 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 56 |

Karel Sýkora

Kluci z Prahy — Jak funguje trik na bankomatech

Dejte si pozor, až se vás příště bankomat zeptá, jestli chcete vybrat s konverzí nebo bez. V Praze sice funguje tenhle trik hlavně na turisty, ale až v létě pojedete k moři...

17.6.2021 v 5:05 | Karma článku: 6.50 | Přečteno: 247 |

Karel Sýkora

Jak byla vytvořena umělá řeka v Libyi

Libye, plným názvem Libyjský stát, je stát v severní Africe u Středozemního moře. Jejími sousedy jsou Egypt, Súdán, Čad, Niger, Alžírsko a Tunisko. Jméno státu má původ ve starořeckém mýtu o Libyi.

15.6.2021 v 20:32 | Karma článku: 4.75 | Přečteno: 109 |

Další články z rubriky Kultura

Karel Sýkora

Hélene Ségara, Joe Dassin — Et si tu n'existais pas

Joe Dassin byl americko-francouzský zpěvák, kytarista a hudební skladatel. Zpíval ve francouzštině, němčině, angličtině, španělštině, italštině i řečtině.

23.6.2021 v 5:29 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 33 |

Jarka Jendrisková

Norské Fargo – Vítejte v Utmarku

Jak se žije ve vesnici Utmark na severu Norska? Jací jsou místní obyvatelé, čím se živí, jak se milují a jak se nenávidí? Nový norský seriál to osvětlí. Zaručuji Vám, že tolik nádherných zoufalců pohromadě jste ještě neviděli.

22.6.2021 v 23:35 | Karma článku: 9.44 | Přečteno: 371 | Diskuse

Karel Sýkora

Mapa starověkého římského světa: Orbis Terrarum

Pomponius Mela (1. století) byl římský geograf a spisovatel. O jeho životě existuje velmi málo zpráv. Byl nejstarším římským geografem. Narodil se v Tingentera (nyní Algeciras ve Španělsku) a zemřel roku 45 n. l.

22.6.2021 v 19:32 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 56 |

Richard Mandelík

Festival Jarmily Novotné 2021

Na konci obtížného období už možno konat tradiční akce. Podesáté se koná tento festival. Paní Leidlová, ředitelka pořadatelské nadace Zámek Liteň, připustí, že zpočátku si ani neuměla představit, že se dočkáme 10. výročí.

22.6.2021 v 7:00 | Karma článku: 5.99 | Přečteno: 225 | Diskuse

Dita Jarošová

Jak poznat proruského agenta? Erárníka...

Tak předně: Zpravidla to bývá bodrý srandák. Takový nečitelný, nejednoznačný typ člověka, který neví jakoby co chce. Domnívá se také mimo jiné například, že všechno na světě je erár. Dokonce i lidé, kterých je podle něho mnógo.

21.6.2021 v 17:40 | Karma článku: 11.52 | Přečteno: 413 | Diskuse
Počet článků 4025 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 439

La diversité des témoignages historiques est presque infinie. Tout ce que l’homme dit ou écrit, tout ce qu’il fabrique, tout ce qu’il touche peut et doit renseigner sur lui.
Marc Bloch

Rozmanitost historických svědectví je téměř nekonečná. Vše, co člověk říká nebo píše, vše, co vyrábí, vše, na co sáhne, o něm může a musí vypovídat.

Najdete na iDNES.cz